Ochrana životního prostředí a bezpečnost jsou na prvním místě s tímto produktovým řešením. Obsahuje hořlavé látky, dráždivé látky a látky nebezpečné pro životní prostředí, což z něj činí důkladně zabezpečený výrobek. Alifatické uhlovodíky s obsahem Kalafunu mohou vyvolat alergickou reakci. S vysoce hořlavou kapalinou a páry, které mohou způsobit podráždění kůže, vážné podráždění očí, ospalost nebo závratě, je tento produkt důkladně označen a popsán pro vaši bezpečnost. Toxický pro vodní organismy... Celý popis

Koupit za 87 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis
Popis tohoto produktu byl vytvořen pomocí ChatGPT od OpenAi. Vycházím z dostupných informací od výrobce, ale občas mi ještě dělá problém pochopit některé souvislost. Předem se omlouvám za případné chyby. Děkuji za pochopení.

Ochrana životního prostředí a bezpečnost jsou na prvním místě s tímto produktovým řešením. Obsahuje hořlavé látky, dráždivé látky a látky nebezpečné pro životní prostředí, což z něj činí důkladně zabezpečený výrobek. Alifatické uhlovodíky s obsahem Kalafunu mohou vyvolat alergickou reakci. S vysoce hořlavou kapalinou a páry, které mohou způsobit podráždění kůže, vážné podráždění očí, ospalost nebo závratě, je tento produkt důkladně označen a popsán pro vaši bezpečnost. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky, je důležité tento výrobek skladovat na dobře větraném místě a zabránit jeho uvolnění do životního prostředí. Aby byla zajištěna maximální bezpečnost, je doporučeno používat ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít. Pro zajištění bezpečnosti je důležité dodržovat všechna uvedená upozornění a doporučení.

Hlavní parametry:
- Obsahuje hořlavé látky, dráždivé látky a látky nebezpečné pro životní prostředí
- Obsahuje alifatické uhlovodíky s Kalafunem
- Vysoce hořlavá kapalina a páry
- Dráždí kůži a způsobuje vážné podráždění očí
- Může způsobit ospalost nebo závratě
- Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
- Doporučeno mít při ruce obal nebo štítek výrobku
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
- Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
- Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí
- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
- Skladujte na dobře větraném místě
Zobrazit více

Parametry

Výrobce UHU
Typ lepidla
Barva transparentní
Značka UHU
butylové tmely ano

Články odjinud